Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) nach, anpoznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennentřídit zboží podle čehoWare nach etw. sortieren
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) nachpojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) nach, gemäßpodle mého názorumeiner Meinung nach

Vyskytuje se v

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

abeceda: seřadit co podle abecedyetw. nach dem Alphabet ordnen

hodnost: podle hodnostínach den Chargen

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

libost: podle libostinach Herzenslust

móda: oblékat se podle poslední módysich nach der letzten Mode kleiden

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

pravítko: linkovat podle pravítkanach dem Lineal linieren

předpis: chovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmen

recept: vařit podle receptunach einem Rezept kochen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřídit: roztřídit zásilky podle hmotnostidie Sendungen nach dem Gewicht sortieren

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

seřadit: seřadit podle velikostinach der Größe ordnen

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

srovnat: srovnat lístky podle abecedydie Zettel nach dem Alphabet ordnen

střih: ušít podle střihunach dem Schnittmuster nähen

velikost: seřadit koho/co podle velikostij-n/etw. nach der Größe ordnen

výkaz: stat. podle statistického výkazunach Ausweis der Statistik

vzhled: posuzovat koho podle vzhleduj-n dem Aussehen nach beurteilen

vzor: vyplnit formulář podle vzorudas Formular nach dem Muster ausfüllen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

zdání: podle všeho zdáníallem Anschein nach

an: poznat koho podle chůzej-n an dem Gang erkennen

Belieben: podle libosti, jak je libonach Belieben

Einteilung: rozdělení podle profesíEinteilung nach Berufen

getreu: podle jeho poslední vůlegetreu seinem letzten Willen

kraft: z moci/podle zákonakraft eines Gesetzes

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

laut: přijet podle jízdního řádulaut Fahrplan kommen

Möglichkeit: podle možnosti/okolnostínach Möglichkeit

Muster: postupovat podle modelueinem Muster folgen

nach: podle mého názorumeiner Meinung nach

planmäßig: dodržet co podle plánuetw. planmäßig einhalten

zufolge: podle jeho výpovědiseiner Aussage zufolge

Alphabet: řadit slova podle abecedyWörter nach dem Alphabet ordnen

anordnen: uspořádat slova podle abecedyWörter alphabetisch anordnen

Ansicht: podle mého názorunach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach

antreten: Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.Die Schüler sind der Größe nach angetreten.

Aussage: podle výpovědi svědkanach Aussage des Zeugen

charakterlich: koho soudit/posuzovat podle charakteruj-n charakterlich beurteilen

danach: soudě podle tohodanach zu urteilen

fahren: Vlak jezdí podle jízdního řádu.Der Zug fährt fahrplanmäßig.

Gewissen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

laufen: Vše běží podle plánu.Alles läuft wie geplant.

Meinung: podle mého názorumeiner Meinung nach

modisch: obléci se podle módysich modisch kleiden

Rezept: vařit podle receptunach Rezept kochen

richten: Řídím se zcela podle tebe.Ich richte mich ganz nach dir.

schnöde: dopustit se podlé zradyeinen schnöden Verrat begehen

Schritt: poznat koho podle chůzej-n am Schritt erkennen

sinngemäß: přeložit co podle významuetw. sinngemäß übersetzen

Sitte: podle starých obyčejůnach alter Sitte

sortieren: třídit co podle abecedyetw. alphabetisch sortieren

standrechtlich: koho zastřelit podle stanného právaj-n standrechtlich erschießen

unbestätigt: (po)dle nepotvrzených zpráv...unbestätigten Meldungen zufolge...

volkstümlich: co slavit podle lidového zvykuetw. nach volkstümlichem Brauch feiern

Wissen: udělat co podle nejlepšího vědomí a svědomíetw. nach bestem Wissen und Gewissen tun

Wunsch: probíhat podle představnach Wunsch verlaufen

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen