Hlavní obsah

kraft

Předložka; s 2. pád

  • z moci, podle panovníka ap.kraft eines Gesetzesz moci/podle zákonaetw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Vyskytuje se v

Saft: bez šťávy, nemastný neslanýohne Saft und Kraft

kraft: z moci/podle zákonakraft eines Gesetzes

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

treten: vstoupit v platnostin Kraft treten

Anspannung: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

einsetzen: Musel nasadit všechny své síly.Er musste alle seine Kräfte einsetzen.

Gesetz: Zákon nabývá/pozbývá platnosti.Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.

Haus halten: hospodařit se svými silamimit seinen Kräften haushalten

gehen: To je nad jeho síly.Das geht über seine Kräfte.

ozbrojený: ozbrojené sílybewaffnete Kräfte

tvůrčí: tvůrčí sílaschöpferische Kraft

čerpat: čerpat z čeho novou síluaus etw. neue Kraft schöpfen

chabý: chabé sílymatte Kräfte

motorický: motorická sílamotorische Kraft

nabrat: nabrat sílydie Kräfte sammeln

napnout: napnout sílydie Kräfte aufbieten

nový: načerpat nové sílyneue Kräfte schöpfen

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

paže: mít sílu v pažíchKraft in den Armen haben

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

přitažlivý: přitažlivá síladie magnetische Kraft/Anziehungskraft

roztříštit: roztříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

tříštit: tříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vypětí: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

vzpírat se: Vší silou se vzpíral rozkazu.Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.

zkoncentrovat: zkoncentrovat veškeré síly na coalle Kräfte auf etw. konzentrieren

zmobilizovat: zmobilizovat všechny své sílyalle seine Kräfte mobilmachen

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

síla: být při sílebei Kräften sein

kommen: znovu nabít síly(wieder) zu Kräften kommen