Hlavní obsah

Gesetz

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. zákon právní normaEin Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.gegen ein Gesetz verstoßenprovinit se proti zákonumit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem
  2. pravidlo, zákon ve fyzice, ekonomii ap.
  3. zvyklost, zákon, pravidloGesetze der Moralzákony morálky

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. das Auge des Gesetzes žert.ruka zákona policista
  2. ein ungeschriebenes Gesetz nepsaný zákon

Vyskytuje se v

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

jenseits: jenseits des Gesetzes seinbýt mimo zákon

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

beachten: Gesetze beachtenrespektovat zákony

Berufung: unter Berufung auf das Gesetzs odvoláním na zákon

ungeschrieben: ein ungeschriebenes Gesetznepsaný zákon

unterbinden: den Missbrauch eines Gesetzes unterbindenzamezit zneužití zákona

vergehen: sich gegen das Gesetz vergehenprovinit se proti zákonu

džungle: das Gesetz des Dschungelszákon džungle

mezera: die Lücken im Gesetz/Gesetzeslückenpráv. mezery v zákonu

nabídka: das Gesetz von Angebot und Nachfrageekon. zákon nabídky a poptávky

protikuřácký: das Anti-Tabak-Gesetz, das Anti-Raucher-Gesetzprotikuřácký zákon

přestupkový: das Gesetz über Ordnungswidrigkeitenpráv. přestupkový zákon

zákon: Murphys GesetzeMurphyho zákony

ctít: Gesetze achtenctít zákony

hřešit: gegen Gesetze verstoßenhřešit proti zákonům

chystaný: vorbereitetes Gesetzchystaný zákon

kontroverzní: ein kontroverses Gesetzkontroverzní zákon

kostnatý: starre Gesetzekostnaté zákony

odhlasovat: Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.Parlament odhlasoval nový zákon.

odstavec: der Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzesodstavec smlouvy/zákona

platit: Das Gesetz ist für alle gültig.Zákon platí pro všechny.

pro: Das Gesetz gilt für alle.Zákon platí pro všechny.

rámec: im Rahmen des Gesetzesv rámci zákona

vetovat: sein Veto gegen das Gesetz einlegenvetovat zákon

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

vydat: ein Gesetz erlassenvydat zákon

zajistit: die Beachtung von Gesetzen sichernzajistit dodržování zákonů

psaný: ein ungeschriebenes Gesetz seinbýt nepsaným zákonem

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.