Hlavní obsah

Gesetz

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. zákon právní normaEin Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.gegen ein Gesetz verstoßenprovinit se proti zákonumit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem
  2. pravidlo, zákon ve fyzice, ekonomii ap.
  3. zvyklost, zákon, pravidloGesetze der Moralzákony morálky

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. das Auge des Gesetzes žert.ruka zákona policista
  2. ein ungeschriebenes Gesetz nepsaný zákon

Vyskytuje se v

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

jenseits: jenseits des Gesetzes seinbýt mimo zákon

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

beachten: Gesetze beachtenrespektovat zákony

Berufung: unter Berufung auf das Gesetzs odvoláním na zákon

ungeschrieben: ein ungeschriebenes Gesetznepsaný zákon

unterbinden: den Missbrauch eines Gesetzes unterbindenzamezit zneužití zákona

vergehen: sich gegen das Gesetz vergehenprovinit se proti zákonu

džungle: zákon džungledas Gesetz des Dschungels

mezera: práv. mezery v zákonudie Lücken im Gesetz/Gesetzeslücken

nabídka: ekon. zákon nabídky a poptávkydas Gesetz von Angebot und Nachfrage

protikuřácký: protikuřácký zákondas Anti-Tabak-Gesetz, das Anti-Raucher-Gesetz

přestupkový: práv. přestupkový zákondas Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

zákon: Murphyho zákonyMurphys Gesetze

zákon: boží zákonyGesetze Gottes

ctít: ctít zákonyGesetze achten

hřešit: hřešit proti zákonůmgegen Gesetze verstoßen

chystaný: chystaný zákonvorbereitetes Gesetz

kontroverzní: kontroverzní zákonein kontroverses Gesetz

kostnatý: kostnaté zákonystarre Gesetze

odhlasovat: Parlament odhlasoval nový zákon.Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

platit: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.

pro: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

rámec: v rámci zákonaim Rahmen des Gesetzes

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vydat: vydat zákonein Gesetz erlassen

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern

zákon: schválit/zrušit zákonein Gesetz verabschieden/aufheben

zákon: porušení zákonader Verstoß gegen das Gesetz, die Verletzung des Gesetzes

psaný: být nepsaným zákonemein ungeschriebenes Gesetz sein

zákon: jménem zákonaim Namen des Gesetzes