Hlavní obsah

befolgen

Vyskytuje se v

strikt: etw. strikt befolgenco striktně dodržovat

Verbot: Verbote befolgendodržovat zákazy

předpis: Vorschriften befolgenřídit se předpisy

řídit se: Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.Řiďte se návodem k použití.

uposlechnout: einen Rat befolgenuposlechnout rady

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony