Hlavní obsah

befolgen

Vyskytuje se v

strikt: etw. strikt befolgenco striktně dodržovat

Verbot: Verbote befolgendodržovat zákazy

předpis: řídit se předpisyVorschriften befolgen

řídit se: Řiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen