Hlavní obsah

předpis

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ustanovení) die Vorschrift, die Verordnungřídit se předpisyVorschriften befolgendopravní předpisydie Verkehrsregelnpráv. právní předpisdie Rechtsvorschrift
  2. (způsob jednání, norma) die Regel, die Normchovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmenspolečenské předpisydie Gesellschaftsregeln
  3. (návod) die Verschreibung, das Rezept, die Verordnungjen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnungkuchařský předpisdas Kochrezept

Vyskytuje se v

kuchařský: kuchařské předpisydie Kochrezepte

normativní: normativní předpisdie Normativbestimmung

skartovací: skartovací předpisydie Vernichtungsvorschriften

držet se: držet se předpisůsich an die Vorschriften halten

kantonální: kantonální předpisykantonale Vorschriften

spoutat: spoutat koho předpisyj-n durch Vorschriften beengen

zatímní: Platí zatímní předpisy.Es gelten vorläufige Vorschriften.

znát: znát předpisyVorschriften kennen

zpřísnit: zpřísnit předpisydie Vorschriften verschärfen

gegen: pouze na lékařský předpisnur gegen Rezept erhältlich

Regel: dodržovat/porušovat předpisydie Regeln beachten/übertreten

richten: řídit se předpisysich nach den Vorschriften richten

vorschriftswidrig: parkovat proti předpisůmvorschriftswidrig parken

wider: jednat proti předpisůmwider die Vorschriften handeln

předpis: dopravní předpisydie Verkehrsregeln