Hlavní obsah

znát

Vyskytuje se v

znát: být vidět zu sehen* sein*být znát

osobně: j-n persönlich kennenznát osobně koho

dát: sich nichts anmerken lassennedat na sobě nic znát

doslech: j-n vom Hörensagen kennenznát koho/co z doslechu

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

moc: Ich kenne ihn viele Jahre.Znám ho moc let.

nemnohý: ein paar Geheimnisse kennenznát nemnohá tajemství

odněkud: Ich kenne ihn irgendwoher.Odněkud ho znám.

on, ona, ono: Von ihnen kenne ich keinen.Od nich neznám nikoho.

pasivně: eine Fremdsprache passiv könnenpasivně znát cizí jazyk

povrchně: j-n/etw. nur flüchtig kennenznát jen povrchně koho/co

povšechně: j-n im Allgemeinen kennenpovšechně znát koho/co

z, ze: j-n/etw. nur vom Hörensagen kennenznát koho/co jen z doslechu

zkušenost: etw. aus eigener Erfahrung kennenznát co z vlastní zkušenosti

znát se: Kennt ihr euch?Znáte se?

zpaměti: Ich kenne das schon auswendig!Už to znám zpaměti!

bota: j-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennenznát koho/co jako své boty

vidění: Wir kennen uns nur vom Sehen.Známe se jen od vidění.

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

Grenze: Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.Jeho nadšení neznalo mezí.

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

kennen: etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechu

magisch: eine magische Formel kennenznát magickou formuli

Not: keine Not kennenne(po)znat nouzi

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

Schranke: keine Schranken kennenneznat mezí

Schwäche: seine Schwächen kennenznát své slabé stránky

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

uns: Sie kennen uns.Znají nás.

vielerlei: Ich kenne vielerlei Menschen.Znám všelijaké lidi.

wann: Seit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.