Hlavní obsah

znát

Vyskytuje se v

osobně: znát osobně kohoj-n persönlich kennen

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

doslech: znát koho/co z doslechuj-n vom Hörensagen kennen

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nemnohý: znát nemnohá tajemstvíein paar Geheimnisse kennen

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

odněkud: Odněkud ho znám.Ich kenne ihn irgendwoher.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

povšechně: povšechně znát koho/coj-n im Allgemeinen kennen

z, ze: znát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

znát se: Znáte se?Kennt ihr euch?

zpaměti: Už to znám zpaměti!Ich kenne das schon auswendig!

bota: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennen

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.