Hlavní obsah

on, ona, ono

Zájmeno

  • er, sie, eson a jeho sestraer und seine SchwesterPodívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

Částice

  1. ono (vyj. neosobní navození) das, esOno se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...
  2. (vyj. citové zabarvení) der/die/das, er/sie/esOno to není tak jednoduché!Das ist nicht so einfach!

Vyskytuje se v

být: Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

privátní: To je jeho privátní věc.Das ist seine private Sache.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

přízeň: On je má přízeň.Er ist aus meiner Verwandtschaft.

teprve: Je jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.

kraj: On je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.

ähnlichsehen: To je mu podobné.Das sieht ihm ähnlich.

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

dazu: Zpívala a on ji při tom doprovázel.Sie sang, und er begleitete sie dazu.

eigentlich: On je vlastně celkem milý.Er ist eigentlich ziemlich nett.

ergeben: Je jí slepě oddaný.Er ist ihr blind ergeben.

erst: Je mu teprve 6 let.Er ist erst 6 Jahre alt.

Gegensatz: Ona je jejím pravým opakem.Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.

gegenüber: Ona je oproti tobě ve výhodě.Sie ist dir gegenüber im Vorteil.

gönnen: Ze srdce mu jeho štěstí přeju.Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.

ihrer: Ujmeme se jí/jich.Wir werden uns ihrer annehmen.

Jahr: Je jí 12 (let).Sie ist 12 Jahre (alt).

Mitte: Je mu kolem pětadvaceti.Er ist Mitte zwanzig.

schaden: To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si toDas schadet ihm/ihr (gar) nichts.

überall: On je známý všude.Er ist überall bekannt.

zumute: Je jí do pláče.Ihr ist zum Weinen zumute.