Hlavní obsah

rovnováha

Vyskytuje se v

držet: držet rovnováhudie Balance halten

Balance: die Balance haltendržet rovnováhu

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

Gleichgewicht: im Gleichgewicht seinbýt v rovnováze

Gleichgewicht: Sie lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen.Nenechá se vyvést z rovnováhy.