Hlavní obsah

ergeben

Slovesoergibt, a, e

  1. dá(va)t smysl ap., rovnat se, být o početním výsledku ap.60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.
  2. vynést finančně
  3. prokázat příčinu smrti ap.Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.
  4. sich ergeben vyplynout
  5. sich ergeben oddat se alkoholu ap.
  6. sich ergeben podrobit se, poddat se, odevzdat se osudu ap.

Vyskytuje se v

Sinn: Das ergibt keinen Sinn.To nedává smysl.

bezmezně: být bezmezně oddán komuj-m grenzenlos ergeben sein

oddaný: oddaný stoupenec koho/čehoergebener Anhänger j-s/etw.

oddat se: oddat se vášnisich der Leidenschaft ergeben

smysl: Nedává to smysl.Es ergibt keinen Sinn.

souvislost: co vyplývá ze souvislostietw. ergibt sich aus dem Zusammenhang

vyplynout: To teprve vyplyne ze situace.Das ergibt sich erst aus der Lage.