Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (uskutečňovat něco) gebendávat pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht gebendávat přednost blondýnkámBlondinen bevorzugendávat komu kázáníj-m eine Predigt haltendávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassendávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen
  2. (film ap.) laufen, spielen, aufführenCo dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?
  3. hovor.(rovnat se) ergeben, machen
  4. (jako odměnu, plat ap.) geben
  5. (prodávat) geben, verkaufen
  6. (projevit se pasivně) lassen, erlaubendávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen
  7. (dbát) hören auf j-n/etw.dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

Vyskytuje se v

linie: dávat si pozor na liniiauf die Linie achten

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

záchrana: dávat komu záchranu při cvičeníj-m Hilfe geben

hádanka: dávat komu hádankyj-m Rätsel aufgeben

hloupost: dávat peníze za hloupostiGeld für Dummheiten ausgeben

lekce: dávat lekceStunden geben

lichý: dávat komu liché slibyj-m leere Versprechen geben

nevole: dávat komu najevo svou nevolij-m seinen Unwillen äußern

odhodlání: dávat najevo své odhodláníseinen Entschluss äußern

ohňový: dávat ohňová znameníFeuerzeichen geben

pozor: dávat pozor při výuceim Unterricht Acht geben

pozor: Dávej na sebe pozor!Pass auf dich auf!, Gib auf dich Acht!

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

přelít: Nedával pozor a přelil.Er passte nicht auf und hat es verschüttet.

smysl: Nedává to smysl.Es ergibt keinen Sinn.

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.