Hlavní obsah

dát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít s něčím) sich machen an etw. Akk, beginnen etw. Akk, mit etw.dát se do prácesich an die Arbeit machendát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen
  2. ob.(moli do šatů ap.) anfangen, beginnen
  3. (nechat se) sich lassendát se zlákatsich verlocken lassen
  4. (lze) sich lassenTo se dá spravit.Das lässt sich reparieren.
  5. (zamířit) gehendát se přes lesüber den Wald gehen

Vyskytuje se v

líbit: dát si líbitsich Dat gefallen* lassen*

záležet: dát si záležetsnažit se sich große Mühe geben*, achten

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

opačný: dát se opačným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

pohyb: dát se do pohybuin Bewegung kommen

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

rvačka: dát se do rvačky s kýmin eine Prügelei mit j-m geraten

spolehnout (se): Dá se na něj spolehnout?Kann man sich auf ihn verlassen?

šluk: dát si šlukaeinen Zug tun

úkol: dát si za úkol cosich etw. zur Aufgabe machen

ústup: dát se na ústupden Rückzug antreten

útěk: dát se na útěkdie Flucht ergreifen

vymluvit: Nedal si to vymluvit.Er ließ es sich nicht ausreden.

vynález: dát si patentovat vynálezsich die Erfindung patentieren lassen

zahřátí: Dáte si něco na zahřátí?Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?

zastrašit: Nedal se zastrašit překážkami.Er ließ sich durch Hindernisse nicht zurückschrecken.

dát: dát sik jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*

ergreifen: dát se na útěkdie Flucht ergreifen

redlich: dát si velkou námahusich redliche Mühe geben

setzen: dát se do pohybusich in Bewegung setzen

Arbeit: dát se do prácesich an die Arbeit machen

Bad: dát si koupelein Bad nehmen

einlassen: dát se do hovorusich in ein Gespräch einlassen

Gespräch: dát se do hovoru/řeči se sousedemmit dem Nachbarn ins Gespräch kommen

Kleinigkeit: dát si něco malého (k jídlu)hovor. eine Kleinigkeit essen

leugnen: Nedá se popřít, že...Es ist nicht zu leugnen, dass...

nehmen: dát si pivoein Bier zu sich nehmen

Nickerchen: dát si šlofíka/dvacetein kleines Nickerchen machen

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

Patent: dát si patentovat coetw. zum Patent anmelden

sagen: Dej si říct. vezmi si to k srdciLass dir das gesagt sein.

stemmen: Dala si ruce v bok.Sie hat die Arme in die Seiten gestemmt.

gehen: pustit se/dát se do prácean die Arbeit/an das Werk gehen