Hlavní obsah

rozhovor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rozmluva) das Gespräch, der Dialog, die Unterhaltungdát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommentelefonický rozhovordas Telefongespräch
  2. (pro noviny ap.) das Interviewposkytnout komu rozhovorj-m ein Interview geben
  3. rozhovory (jednání) die Verhandlungen, die Gespräche

Vyskytuje se v

soukromý: das Privatgesprächsoukromý rozhovor

telefonický: das Telefongesprächtelefonický rozhovor

oficiální: offizielle Gespräche wieder aufnehmenpokračovat v oficiálních rozhovorech

reprodukce: eine Reproduktion des Gesprächsreprodukce rozhovoru

úryvek: einen Auschnitt aus dem Gespräch abhörenvyslechnout úryvek rozhovoru

vést: Er führte ein langes Gespräch mit ihr.Vedl s ní dlouhý rozhovor.

vhodný: eine für das Gespräch günstige Zeitvhodná doba pro rozhovor

vyrušit: Du hast unser Gespräch gestört.Vyrušil jsi nás z rozhovoru.

zamíchat se: sich in ein Gespräch einmischenzamíchat se do rozhovoru

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

geben: einem Reporter ein Interview gebenposkytnout reportérovi rozhovor

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

übersetzen: bei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzenpřekládat při rozhovoru z angličtiny do němčiny

rozhovor: mit j-m ins Gespräch kommendát se s kým do rozhovoru