Hlavní obsah

hovor

Vyskytuje se v

meziměstský: meziměstský (telefonický) hovordas Ferngespräch

předmět: předmět hovoru/zkoumáníder Gesprächsgegenstand/Untersuchungsgegenstand

volaný: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

zmeškaný: zmeškaný hovorein Anruf in Abwesenheit, verpasster Anruf

načít: načít hovordas Gespräch anschneiden

přepnout: přepnout telefonní hovorein Telefongespräch durchstellen

příchozí: příchozí hovorankommender Anruf

připlést se: připlést se do hovorusich ins Gespräch mischen

sekundovat: Sekundovali si v hovoru.Sie haben sich im Gespräch sekundiert.

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

zaplést se: zaplést se do hovorusich ins Gespräch einmischen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

účet: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

Anruf: příchozí/odchozí hovorankommender/abgehender Anruf

einlassen: dát se do hovorusich in ein Gespräch einlassen

Gespräch: přivést řeč/hovor na ten nový filmdas Gespräch auf den neuen Film bringen

übergeben: Předala telefonní hovor kompetentnímu úředníkovi.Sie übergab das Telefongespräch an den zuständigen Beamten.

hovor: místní hovordas Ortsgespräch