Hlavní obsah

hovor

Vyskytuje se v

konferenční: konferenční hovordie Telefonkonferenz

meziměstský: meziměstský (telefonický) hovordas Ferngespräch

odchozí: odchozí hovory/platbyausgehende Anrufe/Zahlungen

předmět: předmět hovoru/zkoumáníder Gesprächsgegenstand/Untersuchungsgegenstand

volaný: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

zmeškaný: zmeškaný hovorein Anruf in Abwesenheit, verpasster Anruf

načít: načít hovordas Gespräch anschneiden

přepnout: přepnout telefonní hovorein Telefongespräch durchstellen

příchozí: příchozí hovorankommender Anruf

připlést se: připlést se do hovorusich ins Gespräch mischen

sekundovat: Sekundovali si v hovoru.Sie haben sich im Gespräch sekundiert.

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

zaplést se: zaplést se do hovorusich ins Gespräch einmischen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

účet: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

Anruf: ankommender/abgehender Anrufpříchozí/odchozí hovor

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film

Gespräch: Sie waren in ein Gespräch vertieft.Byli zabráni do hovoru.

Gespräch: mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem

übergeben: Sie übergab das Telefongespräch an den zuständigen Beamten.Předala telefonní hovor kompetentnímu úředníkovi.