Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) die Rechnung, die Quittungvystavit účetdie Rechnung ausstellenúčet za telefondie Telefonrechnung
  2. (vrub, újma) die Kosten, die Rechenschaftskládat účty za co komuj-m über etw. Rechenschaft ablegen
  3. (v bance ap.) das Kontootevřít si účet(sich) ein Konto eröffnenpřečerpat účetein Konto überziehenpřevést/vložit peníze na účetGeld auf ein Konto überweisen/einzahlenvýpis z účtuder Kontoauszugzůstatek na účtuder Kontosaldo, das Kontoguthaben

Vyskytuje se v

běžný: laufendes Konto/laufende Rechnungfin. běžný účet

clearingový: das Clearingkontoclearingový účet

eurový: das Eurokontoeurový účet

příjmový: das Einnahmekontopříjmový bankovní účet

revizor: die Bücherrevisorenrevizoři účtů

sporožirový: das Spargirokontosporožirový účet

spořicí: das Sparkontofin. spořicí účet

spořitelní: das Sparkassenkontospořitelní účet

úvěrový: das Kreditkontoúvěrový účet

uživatelský: das Benutzerkontovýp. uživatelský účet

volaný: das R-Gesprächhovor na účet volaného

volat: ein R-Gespräch führenvolat na účet volaného

výpis: der Kontoauszugfin. výpis z účtu

zůstatkový: das Bestandskontozůstatkový účet

mastný: eine gesalzene Rechnung zahlenplatit mastný účet

odčerpat: Geld vom Konto abziehenodčerpat peníze z účtu

připsat: etw. aufs Konto gutschreibenpřipsat co na účet

vyrovnat: eine Rechnung begleichenvyrovnat účet

zablokovat: ein Konto sperren (lassen)zablokovat účet

zavolat: ein R-Gespräch führenzavolat na účet volaného

zrušit: ein Konto auflösenzrušit účet

belasten: j-s Konto belastenzatížit čí účet

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

einlegen: Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Konto: ein Konto eröffnenotevřít si účet

nachsehen: die Rechnung nachsehenzkontrolovat účet

stimmen: Die Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.

gehen: Die Rechnung geht auf mich.Účet jde na mě.

účet: die Telefonrechnungúčet za telefon