Hlavní obsah

účet

Vyskytuje se v

běžný: laufendes Konto/laufende Rechnungfin. běžný účet

clearingový: das Clearingkontoclearingový účet

eurový: das Eurokontoeurový účet

příjmový: das Einnahmekontopříjmový bankovní účet

revizor: die Bücherrevisorenrevizoři účtů

sporožirový: das Spargirokontosporožirový účet

spořicí: das Sparkontofin. spořicí účet

spořitelní: das Sparkassenkontospořitelní účet

úvěrový: das Kreditkontoúvěrový účet

uživatelský: das Benutzerkontovýp. uživatelský účet

volaný: das R-Gesprächhovor na účet volaného

volat: ein R-Gespräch führenvolat na účet volaného

výpis: der Kontoauszugfin. výpis z účtu

zůstatkový: das Bestandskontozůstatkový účet

mastný: eine gesalzene Rechnung zahlenplatit mastný účet

odčerpat: Geld vom Konto abziehenodčerpat peníze z účtu

připsat: etw. aufs Konto gutschreibenpřipsat co na účet

vyrovnat: eine Rechnung begleichenvyrovnat účet

zablokovat: ein Konto sperren (lassen)zablokovat účet

zavolat: ein R-Gespräch führenzavolat na účet volaného

zrušit: ein Konto auflösenzrušit účet

belasten: j-s Konto belastenzatížit čí účet

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

einlegen: Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Konto: ein Konto eröffnenotevřít si účet

nachsehen: die Rechnung nachsehenzkontrolovat účet

stimmen: Die Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.

gehen: Die Rechnung geht auf mich.Účet jde na mě.

účet: die Telefonrechnungúčet za telefon