Hlavní obsah

stimmen

Sloveso

  1. souhlasit, shodovat se, být pravdaDas Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.
  2. souhlasit, být v pořádkuDie Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!
  3. stimulovat, naladit optimisticky ap.
  4. hlasovatmit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/protifür/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta
  5. (na)ladit kytaru ap.

Vyskytuje se v

genau: (Stimmt) Genau!Přesně tak!, To souhlasí!

Richtung: Die Richtung stimmt.Podstata je správná., Směr je správný.

stimmen: Stimmt!Správně!, Souhlasí!

für: für die Opposition stimmenhlasovat pro opozici

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

blechern: blecherne Stimme habenmít nakřáplý hlas

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

enthalten: Er enthielt sich der Stimme.Zdržel se hlasování.

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

klingen: Ihre Stimme klingt sanft.Její hlas zní měkce.

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

versöhnlich: versöhnlich gestimmt seinbýt smířlivě naladěn

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

Zauber: der Zauber ihrer Stimmekouzlo jejího hlasu

hlas: die erste Stimmeprvní hlas

kývat: Er stimmt allem zu.Na všechno vždy kývá.

ladit: eine Geige stimmenladit housle

ledový: mit eisiger Stimme sprechenmluvit ledovým hlasem

melodický: eine melodische Stimme habenmít melodický hlas

mužský: männliche Stimmemužský hlas

nepřítomný: eine absente Stimmenepřítomný hlas

podle: j-n an der Stimme erkennenpoznat koho podle hlasu

polekaný: eine erschrockene Stimme habenmít polekaný hlas

poplašený: erschrockene Stimmepoplašený hlas

potud: Insofern stimme ich Ihnen zu.Až potud s vámi souhlasím.

povýšený: j-n mit überheblicher Stimme ansprechenoslovit koho povýšeným hlasem

pozvednout: die Stimme erhebenpřen. pozvednout hlas

pronikavý: eine grelle Stimme habenmít pronikavý hlas

přeskočit: Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.Hlas mu dojetím přeskočil.

přitakat: Er stimmte zu, dass es wahr ist.Přitakal, že je to pravda.

rozčílený: aufgeregte Stimmenrozčílené hlasy

rozpoznat: Sie erkannte ihn an der Stimme.Rozpoznala ho podle hlasu.

roztřesený: mit zitteriger Stimme sprechenmluvit roztřeseným hlas

rozzlobený: verärgerte Stimmerozzlobený hlas

smísit se: Entfernte Stimmen haben sich vermischt.Vzdálené hlasy se smísily.

souhlasit: Das stimmt.To souhlasí.

struna: die Saiten (nach)stimmennaladit struny

ten, ta, to: Das stimmt., Das ist wahr.To je pravda.

tlumit: die Stimme dämpfentlumit hlas

úplně: Ich stimme dir völlig zu.Úplně s tebou souhlasím.

vibrovat: Ihre Stimme vibriert.Hlas jí vibruje.

vyškolit: die Stimme ausbildenvyškolit hlas

zastřený: belegte Stimmezastřený hlas

zdržet se: sich der Stimme enthaltenzdržet se hlasování

zjihnout: Seine Stimme wurde weich.Hlas mu zjihl.

zmohutnět: Seine Stimme wurde mächtig.Jeho hlas zmohutněl.

zmužnět: Seine Stimme wurde mannhaft.Jeho hlas zmužněl.

zradit: Seine Stimme versagte.Zradil ho hlas.

ztišit: die Stimme senkenztišit hlas

zvážnět: Ihre Stimme ist ernst geworden.Její hlas zvážněl.

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!