Hlavní obsah

stimmen

Sloveso

  1. souhlasit, shodovat se, být pravdaDas Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.
  2. souhlasit, být v pořádkuDie Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!
  3. stimulovat, naladit optimisticky ap.
  4. hlasovatmit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/protifür/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta
  5. (na)ladit kytaru ap.

Vyskytuje se v

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!

genau: (Stimmt) Genau!Přesně tak!, To souhlasí!

Richtung: Die Richtung stimmt.Podstata je správná., Směr je správný.

für: für die Opposition stimmenhlasovat pro opozici

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

blechern: blecherne Stimme habenmít nakřáplý hlas

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

enthalten: Er enthielt sich der Stimme.Zdržel se hlasování.

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

klingen: Ihre Stimme klingt sanft.Její hlas zní měkce.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

Stimme: die Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti

Stimme: seine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

übrigens: Das stimmt übrigens nicht ganz.Tohle mimochodem není tak úplně pravda.

versöhnlich: versöhnlich gestimmt seinbýt smířlivě naladěn

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

Zauber: der Zauber ihrer Stimmekouzlo jejího hlasu