Hlavní obsah

Richtung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. směr linie pohybuin die falsche Richtung gehenjít špatným směremdie Richtung haltendržet směr
  2. směr, hnutí literární ap.
  3. směr, průběh vývoje

Vyskytuje se v

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

nordöstlich: aus nordöstlicher Richtungze severovýchodu

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

einhalten: eine Richtung einhaltenzachovat směr

Osten: in Richtung Osten(směrem) na východ

jih: Richtung Südensměr na jih

měnit: die Richtung der Fahrt ändernměnit směr jízdy

obrácený: in die entgegengesetzte Richtung gehenjít obráceným směrem

opačný: in die entgegengesetzte Richtung gehendát se opačným směrem

přímý: direkte Richtungpřímý směr

severní: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

směr: In welche Richtung ist er gegangen?Kterým směrem šel?

stejný: dieselbe Richtung gehenjít stejným směrem

strana: In welche Richtung soll ich gehen?Na kterou stranu mám jít?

udat: die Richtung anzeigenudat směr

ukázat: j-m die Richtung zeigen/weisenukázat směr komu

určit: die Richtung angebenurčit směr

ztratit: die Richtung verlierenztratit směr

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem