Hlavní obsah

Richtung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. směr linie pohybuin die falsche Richtung gehenjít špatným směremdie Richtung haltendržet směr
  2. směr, hnutí literární ap.
  3. směr, průběh vývoje

Vyskytuje se v

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

nordöstlich: aus nordöstlicher Richtungze severovýchodu

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

einhalten: eine Richtung einhaltenzachovat směr

Osten: in Richtung Osten(směrem) na východ

jih: směr na jihRichtung Süden

měnit: měnit směr jízdydie Richtung der Fahrt ändern

obrácený: jít obráceným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

opačný: dát se opačným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

přímý: přímý směrdirekte Richtung

severní: jet severním směremin nördliche Richtung fahren

směr: Kterým směrem šel?In welche Richtung ist er gegangen?

směr: směrem na severRichtung Nord, in nördliche Richtung

stejný: jít stejným směremdieselbe Richtung gehen

strana: Na kterou stranu mám jít?In welche Richtung soll ich gehen?

udat: udat směrdie Richtung anzeigen

ukázat: ukázat směr komuj-m die Richtung zeigen/weisen

určit: určit směrdie Richtung angeben

ztratit: ztratit směrdie Richtung verlieren