Hlavní obsah

ztratit

Vyskytuje se v

ztratit se: neztratit seuplatnit se sich durchsetzen, sich bewähren

nerv: ztratit nervydie Nerven verlieren

kolonie: dobít/ztratit koloniedie Kolonien erobern/verlieren

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

přebytečný: ztratit přebytečná kilaüberflüssige Pfunde verlieren

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

ztratit se: ztratit se v neznámém městěsich in einer fremden Stadt verlieren

ztratit se: ztratit se komu v davusich j-m in der Menschenmenge verlieren

živitel: Rodina ztratila živitele.Die Familie hat den Ernährer verloren.

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

kontakt: ztratit kontakt s kýmKontakt zu j-m verlieren

pevný: ztratit pevnou půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

řeč: ztratit řečdie Sprache verlieren

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

Gewicht: an Gewicht verlierenztratit na váze

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

Volk: sich unters Volk mischenztratit se v davu

Besinnung: die Besinnung verlierenztratit vědomí

Bewusstsein: das Bewusstsein verlierenztratit vědomí

Führung: Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

Nerv: die Nerven verlierenztratit nervy

Orientierung: die Orientierung verlierenztratit orientaci

verlieren: die Brille verlierenztratit brýle

verlieren: Dadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.