Hlavní obsah

ztratit

Vyskytuje se v

ztratit se: neztratit seuplatnit se sich durchsetzen, sich bewähren

nerv: ztratit nervydie Nerven verlieren

kolonie: dobít/ztratit koloniedie Kolonien erobern/verlieren

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

přebytečný: ztratit přebytečná kilaüberflüssige Pfunde verlieren

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

živitel: Rodina ztratila živitele.Die Familie hat den Ernährer verloren.

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

kontakt: ztratit kontakt s kýmKontakt zu j-m verlieren

pevný: ztratit pevnou půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

řeč: ztratit řečdie Sprache verlieren

Aktualität: získat/ztratit na aktuálnostian Aktualität gewinnen/verlieren

dahin: Moje štěstí je ztraceno.Mein Glück ist dahin.

Gewicht: ztratit na vázean Gewicht verlieren

Stimme: ztratit hlasdie Stimme verlieren

Volk: ztratit se v davusich unters Volk mischen

Besinnung: ztratit vědomídie Besinnung verlieren

Bewusstsein: ztratit vědomídas Bewusstsein verlieren

Führung: Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.

Gleichgewicht: udržovat/ztratit rovnováhudas Gleichgewicht halten/verlieren

Mut: ztratit odvahu, klesnout na mysliden Mut sinken lassen/verlieren

Nerv: ztratit nervydie Nerven verlieren

Orientierung: ztratit orientacidie Orientierung verlieren

verlieren: ztratit brýledie Brille verlieren

ztratit: být ztracenv nesnázích ap. verloren sein*