Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (odolný, tvrdý) festpevný materiálein festes Material
  2. (v tuhém skupenství) festpevné palivofester Brennstofffyz. pevné skupenstvífester Zustand
  3. (nepohyblivý) festpevná telefonní linkader Festnetzanschluss
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) fest, standfest, stabilpevný platdas Festgehalt
  5. (trvalý) fest, stabil, fix
  6. (rázný, rozhodný) fest, straff

Vyskytuje se v

disk: die Festplatte, die Harddiskpevný disk

linka: fester Anschlusspevná linka

kladka: feste Rollepevná kladka

mechanika: die Mechanik der festen Körpermechanika pevných těles

skupenství: fester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustandpevné/kapalné/plynné skupenství

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

kernig: přen. kernige Gesundheit habenmít pevné zdraví

Stand: einen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj

Start: ein stehender/fliegender Startpevný/letmý start

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

pevný: fester Zustandfyz. pevné skupenství