Hlavní obsah

pevně

Příslovce

  1. (trvanlivě) fest, stabil, fixpevně sešít coetw. fest zusammennähen
  2. (s jistotou) fest, stabil, standfestpevně spoléhat na koho/cosich auf j-n/etw. fest verlassen
  3. (nastálo, určitě) fest, festliegendbýt pevně domluvený s kýmmit j-m fest verabredet sein
  4. (silou) festpevně se držet čehosich an etw. festhalten

Vyskytuje se v

disk: pevný diskdie Festplatte, die Harddisk

linka: pevná linkafester Anschluss

pevný: fyz. pevné skupenstvífester Zustand

kladka: pevná kladkafeste Rolle

mechanika: mechanika pevných tělesdie Mechanik der festen Körper

otěž: mít otěže pevně v rukoudie Zügel fest in der Hand halten

semknutý: pevně semknutá rodinaeine fest zusammenhaltende Familie

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvífester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustand

Arbeitszeit: pevná/pružná pracovní dobafeste/gleitende Arbeitszeit

Basis: spočívat na pevném základuauf einer festen Basis ruhen

Führung: Tvé dceři chybí pevné vedení.Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.

kernig: mít pevné zdravípřen. kernige Gesundheit haben

Stand: stát pevně, mít pevný postojeinen festen Stand haben

Start: pevný/letmý startein stehender/fliegender Start

Untergrund: postavit dům na pevném základuein Haus auf festem Untergrund bauen

pevně: pevně sešít coetw. fest zusammennähen