Hlavní obsah

důkladně

Vyskytuje se v

důkladný: důkladná přípravagründliche Vorbereitung

důkladný: důkladný výpraskdeftige Prügel

lekce: dostat důkladnou lekcieine gründliche Lektion kriegen

rozvážit: Všechno jsem si důkladně rozvážila.Ich habe alles gründlich abgewogen.

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.