Hlavní obsah

přesně

Příslovce

  1. (správně) genau, akkurat, geradepřesně odpovědětgenau antwortenDostavil se k nám přesně.Er stellte sich pünktlich bei uns ein.
  2. (spolehlivě) genau, akkurat, pünktlichHodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

Vyskytuje se v

přesný: tech. přesná mechanikapräzise Mechanik

centimetr: měřit přesně na centimetryzentimetergenau messen

deko: zvážit co na deko přesněetw. auf Dekagramm genau wiegen

nahrávka: přesná nahrávka komugenaues Zuspiel an j-n

naopak: Bylo to přesně naopak.Es war genau umgekehrt.

opačně: Věci se mají přesně opačně.Die Sachen sind genau umgekehrt.

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

zmíněný: přesně popsat zmíněnou osobudie fragliche Person genau beschreiben

gerade: přesně obráceněgerade umgekehrt

ungenau: dát komu nepřesnou informacij-m eine ungenaue Auskunft geben

derselbe, dieselbe, dasselbe: přesně to samégenau dasselbe

dosieren: přesně dávkovat lékein Medikament genau dosieren

eben: Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!Dann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!

einstellen: Dostavil se k nám přesně.Er stellte sich pünktlich bei uns ein.

erfassen: To vystihl přesně!hovor. Er hat es erfasst!

fügen: Prkno přesně zapadá do mezery.Das Brett fügt sich genau in die Lücke.

Gegenteil: (právě) naopak, (přesně) opačně(ganz) im Gegenteil

Uhr: Je přesně dvanáct hodin.Es ist genau zwölf Uhr.

Woche: přesně před týdnemheute vor einer Woche

přesně: přesně odpovědětgenau antworten