Hlavní obsah

správně

Příslovce

  • richtig, recht, korrektmluvit správně německykorrekt deutsch sprechenTo je správně.Das ist richtig.Jsem tu správně?Bin ich hier richtig?

Vyskytuje se v

chvíle: ve správnou chvílizum richtigen Zeitpunkt

správní: správní radader Verwaltungsrat

správný: správná míraein rechtes Maß

správný: správný chlapein richtiger Kerl

natrénovat: natrénovat si správnou výslovnostsich die richtige Aussprache antrainieren

nesprávný: nesprávný výpočetfalsche Berechnung

nesprávný: nesprávné řešenífalsche Lösung

nesprávný: nesprávná připomínkaunpassende Bemerkung

orgán: státní/správní/výkonné orgánydie Staatsorgane/Verwaltungsorgane/Exekutivorgane

předpoklad: správný/nesprávný předpokladrichtige/falsche Voraussetzung

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

správný: správné děvčeein tolles Mädchen

stravovací: správné stravovací návykyrichtige Ernährungsgewohnheiten

šáhlý: správně šáhlí lidiabgefahrene Typen

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

veskrz: zvolit veskrze správný postupeine durchweg richtige Vorgehensweise wählen

vyhláška: vládní/správní vyhláškadie Regierungsverordnung/Verwaltungsverordnung

výpočet: správný výpočetkorrekte Berechnung

vystihnout: vystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

konec: uchopit co za správný konecetw. am richtigen Ende anfassen

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort

goldrichtig: eine goldrichtige Entscheidung treffenvyloženě správně se rozhodnout

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

richtig: im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

Augenblick: im richtigen Augenblickve správném okamžiku

einzig: das einzig Richtigeto jedině správné

erfassen: einen günstigen Augenblick erfassenvystihnout správný okamžik

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

regulieren: eine Uhr regulierensprávně nastavit hodiny

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.