Hlavní obsah

richtig

Přídavné jméno

  1. správný, bezchybnýdas richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek
  2. vhodný, správný způsob ap.im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku
  3. pravý jméno ap.

Vyskytuje se v

beieinander: nemít všech pět pohromaděnicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander haben

fünf: nemít všech pět pohromaděseine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhaben

Sinn: nemít všech pět pohromaděseine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhaben

richtig: uvést správný výsledekdas richtige Ergebnis anführen

aufliegen: Víko pořádně nepřiléhá.Der Deckel liegt nicht richtig auf.

Augenblick: ve správném okamžikuim richtigen Augenblick

durchdenken: Ta věc není (důkladně) promyšlená.Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.

einzig: to jedině správnédas einzig Richtige

erkennen: uznat co za správnéetw. als richtig erkennen

Kopf: Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.

suchen: Každý z nás hledá tu správnou cestu.Jeder von uns sucht den richtigen Weg.

Teufel: ďáblík temperamentní dítěhovor. ein richtiger kleiner Teufel

ticken: kdo to nemá v hlavě v pořádkubei j-m tickt es nicht richtig

chvíle: ve správnou chvílizum richtigen Zeitpunkt

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

správný: správný chlapein richtiger Kerl

sud: Je jako sud.Sie ist eine richtige Tonne.

tah: jít na taheine (richtige) Kneipentour machen

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

kavalír: pravý kavalírein richtiger Kavalier

natrénovat: natrénovat si správnou výslovnostsich die richtige Aussprache antrainieren

povyrazit se: Pořádně se povyrazili v hospodě.Sie haben in der Kneipe richtig einen draufgemacht.

předpoklad: správný/nesprávný předpokladrichtige/falsche Voraussetzung

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

správně: To je správně.Das ist richtig.

stravovací: správné stravovací návykyrichtige Ernährungsgewohnheiten

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

tipnout (si): Tipl šest čísel z deseti.Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

veskrz: zvolit veskrze správný postupeine durchweg richtige Vorgehensweise wählen

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vypnout: Musíš provaz pořádně vypnout.Du musst das Seil richtig aufspannen.

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

zapít: Tyto léky musíte pořádně zapít.Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.

konec: uchopit co za správný konecetw. am richtigen Ende anfassen

víra: obrátit koho na pravou víruj-n zum richtigen Glauben bekehren

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden