Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) nehmen, ergreifen, fassenvzít do náruče kohoj-n in die Arme nehmenvzít knihu do rukydas Buch in die Hand nehmen
 2. (odejmout z držení) (ab)nehmen, wegnehmen, entnehmenvzít si životsich das Leben nehmen
 3. (někoho někam) mitnehmen
 4. (chytit se) nehmen
 5. (určitým způsobem vykonat) machen, anfassen
 6. (zvolit způsob jednání) nehmen
 7. (přijmout do vlastnictví) hernehmenhovor. herhaben, annehmen
 8. (lék, jídlo ap.) (ein)nehmen
 9. vzít (si) (přinést někam) (mit)nehmen
 10. (pochopit, vyložit si) nehmenPřijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.
 11. (krev ap.) entziehen
 12. vzít na sebe (nabrat) (sich) nehmen, anziehen, übernehmen
 13. (peníze ap.) hernehmen
 14. hovor.(přijmout, souhlasit) annehmen
 15. hovor.(koupit) nehmen
 16. hovor.(dojmout) ergreifen
 17. (převzít - povinnost ap.) nehmen
 18. (myslí uchopit) nehmen, ziehen

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam (mit)nehmen*

zasvé: vzít zasvézugrunde gehen

zavděk: vzít zavděkvorliebnehmen mit etw.

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

objektivně: objektivně vzatoobjektiv genommen

podstata: v podstatě (vzato)im Grunde (genommen)

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

úhrnem: úhrnem vzatoalles in allem genommen

v, ve: vzít co v úvahuetw. in Erwägung ziehen

vazba: vzít koho do vazbyj-n in Haft nehmen

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

vzít si: Vezměte si.Greifen Sie zu.

celkově: Celkově vzato...Alles in allem...

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

hypotéka: vzít si hypotéku na byteine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

mandle: vzít komu mandlej-m Mandeln herausnehmen

naučení: vzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehen

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

ponaučení: vzít si z čeho ponaučeníeine Lehre aus etw. ziehen

přísně: přísně vzatostreng genommen

ruka: vzít do ruky coetw. in die Hand nehmen

s, se: vzít co s sebouetw. mitnehmen

střed: vzít koho do svého středuj-n in seine Mitte nehmen

taxík: vzít si taxíkein Taxi nehmen

ucho: vzít hrnec za uchaden Topf an den Henkeln ergreifen

za: vzít si koho za ženuj-n heiraten

zajatec: vzít koho jako zajatcej-n als Gefangenen nehmen

zkraje: Vezmeme to zkraje.Wir beginnen von Anfang an.

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

zpět: vzít slovo zpětdas Wort zurücknehmen

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

hlava: vzít si co do hlavysich etw. in den Kopf setzen

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

křídlo: vzít koho pod svá ochranná křídlaj-n unter seine Fittiche nehmen

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

muška: vzít si koho na muškuj-n aufs Korn nehmen

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

ochrana: vzít koho pod ochranuj-n in Schutz/Obhut nehmen

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

podlaha: vzít co od podlahyetw. von Grund auf nehmen

prakticky: prakticky vzatoim Grunde genommen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

triko: vzít si co na trikoetw. auf seine (eigene) Kappe nehmen

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...

zaječí: vzít do zaječíchdas Hasenpanier ergreifen

život: vzít si životsich das Leben nehmen

aus: vzít šaty ze skřínědas Kleid aus dem Schrank nehmen

beherzigen: vzít si k srdci čí slovaj-s Worte beherzigen

ergreifen: vzít si slovo v diskusi ap.das Wort ergreifen

Hand: vzít koho za ruku dítě ap.j-n bei der Hand nehmen

Kredit: vzít si v bance půjčkubei der Bank einen Kredit aufnehmen

schroff: vzít nečekaný konecein schroffes Ende nehmen

Urlaub: vzít si dovolenouUrlaub nehmen

Arm: vzít koho do náručej-n in die Arme nehmen

dass: Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.

entnehmen: vzít komu krevj-m Blut entnehmen

fassen: vzít koho za rukuj-n bei der Hand fassen

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

Gift: vzít si jed otrávit seGift nehmen

greifen: vzít co kleštěmietw. mit der Zange greifen

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

hernehmen: Kde vezmu peníze?Wo nehme ich Geld her?

hiervon: Z toho si vzala deset kousků.Hiervon nahm sie zehn Stück.

jäh: vzít náhlý konecein jähes Ende nehmen

Kreuz: Vzal na sebe svůj kříž.Er nahm sein Kreuz auf sich.

nehmen: vzít sklenici do rukyein Glas in die Hand nehmen

Pfand: vzít si co jako zástavuetw. als Pfand nehmen

Pflege: vzít si dítě do opatrováníein Kind in Pflege nehmen

schmeißen: vzít si večerní šatysich in ein Abendkleid schmeißen

Schulter: koho vzít kolem ramenden Arm um j-s Schulter legen

so weit: Celkem vzato je všechno v pořádku.So weit ist alles in Ordnung.

spazieren: provětrat/vzít si na sebe nové šatyhovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragen

Sturm: vzít co útokemetw. im Sturm nehmen

stürmen: Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.

übernehmen: Vzala tašku přes rameno.Sie hat die Tasche übergenommen.

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmen

umhängen: vzít si kabátsich einen Mantel umhängen

umtun: Hospodyně si vzala zástěru.Die Hausfrau hat sich eine Schürze umgetan.

unerwartet: vzít nečekaný obrateine unerwartete Wende nehmen

unterhaken: Vzal ji pod paží.Er hakte sich bei ihr unter.

unternehmen: Vzal dítě pod paží.Er hat das Kind untergenommen.

Untersuchungshaft: vzít koho do vyšetřovací vazbyj-n in Untersuchungshaft nehmen

verlassen: Na to můžeš vzít jed!hovor. Verlass dich drauf!

vornehmen: Vezměte si židle dopředu!Nehmt Ihre Stühle mit vor!

zurücknehmen: vzít zpět nabídkuein Angebot zurücknehmen

zusammennehmen: vzít rozum do hrstiseinen Verstand zusammennehmen

verschlagen: Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.