Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) nehmen, ergreifen, fassenvzít do náruče kohoj-n in die Arme nehmenvzít knihu do rukydas Buch in die Hand nehmen
 2. (odejmout z držení) (ab)nehmen, wegnehmen, entnehmenvzít si životsich das Leben nehmen
 3. (někoho někam) mitnehmen
 4. (chytit se) nehmen
 5. (určitým způsobem vykonat) machen, anfassen
 6. (zvolit způsob jednání) nehmen
 7. (přijmout do vlastnictví) hernehmenhovor. herhaben, annehmen
 8. (lék, jídlo ap.) (ein)nehmen
 9. vzít (si) (přinést někam) (mit)nehmen
 10. (pochopit, vyložit si) nehmenPřijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.
 11. (krev ap.) entziehen
 12. vzít na sebe (nabrat) (sich) nehmen, anziehen, übernehmen
 13. (peníze ap.) hernehmen
 14. hovor.(přijmout, souhlasit) annehmen
 15. hovor.(koupit) nehmen
 16. hovor.(dojmout) ergreifen
 17. (převzít - povinnost ap.) nehmen
 18. (myslí uchopit) nehmen, ziehen

Vyskytuje se v

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmen

zasvé: vzít zasvézugrunde gehen

zavděk: vzít zavděkvorliebnehmen mit etw.

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

objektivně: objektivně vzatoobjektiv genommen

podstata: v podstatě (vzato)im Grunde (genommen)

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

úhrnem: úhrnem vzatoalles in allem genommen

v, ve: vzít co v úvahuetw. in Erwägung ziehen

vazba: vzít koho do vazbyj-n in Haft nehmen

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

vzít si: Vezměte si.Greifen Sie zu.

celkově: Celkově vzato...Alles in allem...

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

hypotéka: vzít si hypotéku na byteine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

mandle: vzít komu mandlej-m die Mandeln entfernen

naučení: vzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehen

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

ponaučení: vzít si z čeho ponaučeníeine Lehre aus etw. ziehen

přísně: přísně vzatostreng genommen

ruka: vzít do ruky coetw. in die Hand nehmen

s, se: vzít co s sebouetw. mitnehmen

střed: vzít koho do svého středuj-n in seine Mitte nehmen

taxík: vzít si taxíkein Taxi nehmen

ucho: vzít hrnec za uchaden Topf an den Henkeln ergreifen

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

za: vzít si koho za ženuj-n heiraten

zajatec: vzít koho jako zajatcej-n als Gefangenen nehmen

zasvé: Jeho plány vzaly za své.Seine Pläne gingen zugrunde.

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

zkraje: Vezmeme to zkraje.Wir beginnen von Anfang an.

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

zpět: vzít slovo zpětdas Wort zurücknehmen

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

hlava: vzít si co do hlavysich etw. in den Kopf setzen

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

křídlo: vzít koho pod svá ochranná křídlaj-n unter seine Fittiche nehmen

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

muška: vzít si koho na muškuj-n aufs Korn nehmen

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

ochrana: vzít koho pod ochranuj-n in Schutz/Obhut nehmen

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

podlaha: vzít co od podlahyetw. von Grund auf nehmen

prakticky: prakticky vzatoim Grunde genommen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

triko: vzít si co na trikoetw. auf seine (eigene) Kappe nehmen

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...

vzít se: Kde se to v něm vzalo?Wo hat er das her?

zaječí: vzít do zaječíchdas Hasenpanier ergreifen

život: vzít si životsich das Leben nehmen

aus: das Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříně

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

ergreifen: das Wort ergreifenvzít si slovo v diskusi ap.

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

Urlaub: Urlaub nehmenvzít si dovolenou

Arm: j-n in die Arme nehmenvzít koho do náruče

Arm: j-n auf den Arm nehmenvzít koho do náruče

dass: Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.

entnehmen: j-m Blut entnehmenvzít komu krev

fassen: j-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

Gift: Gift nehmenvzít si jed otrávit se

greifen: etw. mit der Zange greifenvzít co kleštěmi

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

Kreuz: Er nahm sein Kreuz auf sich.Vzal na sebe svůj kříž.

nehmen: ein Glas in die Hand nehmenvzít sklenici do ruky

nehmen: eine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín

nehmen: Wie mans nimmt.Jak se to vezme.

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

Pflege: ein Kind in Pflege nehmenvzít si dítě do opatrování

schmeißen: sich in ein Abendkleid schmeißenvzít si večerní šaty

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

so weit: So weit ist alles in Ordnung.Celkem vzato je všechno v pořádku.

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

Sturm: etw. im Sturm nehmenvzít co útokem

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

übernehmen: Sie hat die Tasche übergenommen.Vzala tašku přes rameno.

umhängen: sich einen Mantel umhängenvzít si kabát

umtun: Die Hausfrau hat sich eine Schürze umgetan.Hospodyně si vzala zástěru.