Hlavní obsah

pochopit

Vyskytuje se v

moct: Nemůže to pochopit.Er kann es nicht begreifen.

rázem: Rázem jsem všechno pochopil.Ich habe spornstreichs alles begriffen.

špatně: špatně pochopit koho/coj-n/etw. falsch verstehen

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

begreifen: den Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věci

begreifen: Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Dokážeš pochopit, co prožívám?

verstandesmäßig: etw. verstandesmäßig erfassenco rozumově pochopit