Hlavní obsah

rázem

Příslovce

  1. (v jednom okamžiku) im Handumdrehen, im Nu, spornstreichsRázem jsem všechno pochopil.Ich habe spornstreichs alles begriffen.rázem o všechno přijítim Nu alles verlieren
  2. (znenadání) (ur)plötzlich, unerwartetRázem se objevily další potíže.Urplötzlich tauchten neue Schwierigkeiten auf.

Vyskytuje se v

krajinný: der Landschaftscharakterkrajinný ráz

ráz: Schlag auf Schlagráz na ráz

osobitý: ein eigenartiger Charakterosobitý ráz

rázem: Ich habe spornstreichs alles begriffen.Rázem jsem všechno pochopil.

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva