Hlavní obsah

ráz

Vyskytuje se v

krajinný: der Landschaftscharakterkrajinný ráz

ráz: Schlag auf Schlagráz na ráz

osobitý: ein eigenartiger Charakterosobitý ráz

rázem: Ich habe spornstreichs alles begriffen.Rázem jsem všechno pochopil.

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva