Hlavní obsah

Zug

Vyskytuje se v

Zug: Zug um Zugjeden po druhém, bez přestání

erst(er,e,es): den ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.

in: ein Glas in einem Zug austrinkenvypít sklenici jedním lokem

Abfahrt: die Abfahrt des Zugesodjezd vlaku

anhängen: einen Schlafwagen an den Zug anhängenpřipojit lůžkový vůz k vlaku

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Bescheid: j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlaku

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

erst: Der Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

kuppeln: einen Speisewagen an einen Zug kuppelnzapojit k vlaku jídelní vůz

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

ohnehin: Der Zug kommt ohnehin zu spät.Ten vlak přijede stejně pozdě.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sein: Er hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

Station: Station des Zugesstanice vlaku

weg: Der Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!

welcher, welche, welches: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

wohl: Sie wird wohl den Zug verpasst haben.Asi zmeškala vlak.