Hlavní obsah

Interesse

Vyskytuje se v

außerhalb: Das ist außerhalb meiner Interessen.To je mimo mé zájmy.

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

wenig: wenig Interesse habenmít malý zájem

popředí: im Vordergrund des Interesses seinbýt v popředí zájmu

centrum: im Zentrum des Interesses stehenstát v centru zájmu

čistě: rein wissenschaftliches Interessečistě vědecký zájem

evokovat: Interesse hervorrufenevokovat zájem

hraný: gespieltes Interessehraný zájem

periferie: am Rande der Interessen stehenbýt na periferii zájmů

veřejný: im öffentlichen Interesse handelnjednat ve veřejném zájmu

zájem: Interesse an j-m/etw. zeigenprojevit zájem o koho/co

Interesse: j-s Interessen durchsetzenprosazovat čí zájmy