Hlavní obsah

Interesse

Vyskytuje se v

außerhalb: Das ist außerhalb meiner Interessen.To je mimo mé zájmy.

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

wenig: wenig Interesse habenmít malý zájem

popředí: být v popředí zájmuim Vordergrund des Interesses sein

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

čistě: čistě vědecký zájemrein wissenschaftliches Interesse

evokovat: evokovat zájemInteresse hervorrufen

hraný: hraný zájemgespieltes Interesse

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

zájem: projevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigen

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

zájem: mít zájem o uměníInteresse an Kunst haben