Hlavní obsah

veřejný

Přídavné jméno

  1. (konaný veřejně) öffentlichzúčastnit se veřejného hlasovánían einer öffentlichen Abstimmung teilnehmenjednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handelnveřejná generálkaöffentliche Generalprobeveřejné záchodkyöffentliche Toilette, kniž. die Bedürfnisanstalt
  2. (obecně rozšířený) offen, öffentlichbudit veřejné pohoršeníöffentliches Ärgernis erregenprůzkum veřejného míněnídie Meinungsumfrageiron. veřejné tajemstvíein offenes Geheimnis
  3. (činitel, správa ap.) öffentlichveřejná správaöffentliche Verwaltungveřejní činitelédie Amtsträger

Vyskytuje se v

cesta: neveřejná cestader Privatweg

činitel: veřejní činitelédie Amtsträger

doprava: veřejná dopravaöffentlicher Verkehr

park: veřejný parkdie Grünanlage

prostředek: z veřejných prostředkůaus öffentlichen Mitteln

průzkum: průzkum veřejného míněnídie Meinungsumfrage

tajemství: veřejné tajemstvíoffenes Geheimnis

výzkum: výzkum veřejného míněnídie Meinungsforschung

záchod: veřejné záchodyöffentliche Toilette, die Bedürfnisanstalt

bruslení: veřejné brusleníöffentlicher Eislauf

korupce: korupce úřednictva/veřejných činitelůdie Korruption des Beamtentums/der Amtsträger

líčení: veřejné líčenídie öffentliche Gerichtsverhandlung

ovlivnit: ovlivnit veřejné míněnídie öffentliche Meinung beeinflussen

provádět: provádět výzkum veřejného míněníöffentliche Meinungsumfrage durchführen

strážce: práv. strážce veřejného pořádkuder Wächter der öffentlichen Ordnung

záchodek: veřejné záchodkyöffentliche Toilette

Ding: osobní/veřejné věcipersönliche/öffentliche Dinge

Anlage: veřejné prostranství/prostory park ap.eine öffentliche Anlage

Meinung: veřejné míněnídie öffentliche Meinung

Ordnung: veřejný pořádekdie öffentliche Ordnung

Recht: občanské/veřejné právodas bürgerliche/öffentliche Recht

Toilette: veřejné záchodyeine öffentliche Toilette

Wohl: veřejné/všeobecné blahodas öffentliche/allgemeine Wohl

veřejný: veřejná generálkaöffentliche Generalprobe