Hlavní obsah

veřejně

Vyskytuje se v

cesta: neveřejná cestader Privatweg

činitel: veřejní činitelédie Amtsträger

doprava: veřejná dopravaöffentlicher Verkehr

park: veřejný parkdie Grünanlage

prospěšný: veřejně prospěšnýgemeinnützig

prostředek: z veřejných prostředkůaus öffentlichen Mitteln

průzkum: průzkum veřejného míněnídie Meinungsumfrage

tajemství: veřejné tajemstvíoffenes Geheimnis

veřejný: veřejná generálkaöffentliche Generalprobe

veřejný: veřejné záchodkyöffentliche Toilette, kniž. die Bedürfnisanstalt

veřejný: průzkum veřejného míněnídie Meinungsumfrage

veřejný: iron. veřejné tajemstvíein offenes Geheimnis

veřejný: veřejná správaöffentliche Verwaltung

veřejný: veřejní činitelédie Amtsträger

výzkum: výzkum veřejného míněnídie Meinungsforschung

záchod: veřejné záchodyöffentliche Toilette, die Bedürfnisanstalt

bruslení: veřejné brusleníöffentlicher Eislauf

korupce: korupce úřednictva/veřejných činitelůdie Korruption des Beamtentums/der Amtsträger

líčení: veřejné líčenídie öffentliche Gerichtsverhandlung

ovlivnit: ovlivnit veřejné míněnídie öffentliche Meinung beeinflussen

potupit: veřejně koho potupitj-n öffentlich schmähen

provádět: provádět výzkum veřejného míněníöffentliche Meinungsumfrage durchführen

strážce: práv. strážce veřejného pořádkuder Wächter der öffentlichen Ordnung

ventilovat: ventilovat co veřejněetw. Akk öffentlich erörtern

veřejný: zúčastnit se veřejného hlasovánían einer öffentlichen Abstimmung teilnehmen

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

veřejný: budit veřejné pohoršeníöffentliches Ärgernis erregen

záchodek: veřejné záchodkyöffentliche Toilette

Anlage: eine öffentliche Anlageveřejné prostranství/prostory park ap.

hinrichten: j-n öffentlich hinrichten lassennechat koho veřejně popravit

Meinung: die öffentliche Meinungveřejné mínění

Ordnung: die öffentliche Ordnungveřejný pořádek

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo

Toilette: eine öffentliche Toiletteveřejné záchody

Wohl: das öffentliche/allgemeine Wohlveřejné/všeobecné blaho