Hlavní obsah

veřejně

Vyskytuje se v

cesta: neveřejná cestader Privatweg

činitel: veřejní činitelédie Amtsträger

doprava: veřejná dopravaöffentlicher Verkehr

park: veřejný parkdie Grünanlage

prospěšný: veřejně prospěšnýgemeinnützig

prostředek: z veřejných prostředkůaus öffentlichen Mitteln

průzkum: průzkum veřejného míněnídie Meinungsumfrage

tajemství: veřejné tajemstvíoffenes Geheimnis

veřejný: veřejná generálkaöffentliche Generalprobe

výzkum: výzkum veřejného míněnídie Meinungsforschung

záchod: veřejné záchodyöffentliche Toilette, die Bedürfnisanstalt

bruslení: veřejné brusleníöffentlicher Eislauf

korupce: korupce úřednictva/veřejných činitelůdie Korruption des Beamtentums/der Amtsträger

líčení: veřejné líčenídie öffentliche Gerichtsverhandlung

ovlivnit: ovlivnit veřejné míněnídie öffentliche Meinung beeinflussen

potupit: veřejně koho potupitj-n öffentlich schmähen

provádět: provádět výzkum veřejného míněníöffentliche Meinungsumfrage durchführen

strážce: práv. strážce veřejného pořádkuder Wächter der öffentlichen Ordnung

ventilovat: ventilovat co veřejněetw. Akk öffentlich erörtern

záchodek: veřejné záchodkyöffentliche Toilette

veřejně: veřejně prospěšnýgemeinnützig