Hlavní obsah

doprava

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (na pravou stranu) nach rechtsjít dopravanach rechts gehenzleva dopravavon links nach rechts
  2. (v politice, v názorech) nach rechts

Vyskytuje se v

autokarový: autokarová dopravader Omnibusverkehr

automobilový: automobilová dopravader Autoverkehr

kamionový: kamionová dopravader Schwerlastverkehr

letecký: letecká dopravader Luftverkehr/Flugverkehr

lodní: lodní dopravader Schiffsverkehr

městský: městská dopravader Stadtverkehr

nákladní: nákladní dopravader Güterverkehr/Frachtverkehr

osobní: osobní dopravadie Personenbeförderung

trajektový: trajektová dopravader Fährenverkehr

zámořský: zámořská dopravader Überseeverkehr

ochromit: Nehoda ochromila dopravu.Der Unfall hat den Verkehr lahmgelegt.

prodražit: Doprava prodražila celou stavbu.Der Transport verteuerte den ganzen Bau.

uhnout: uhnout dopravanach rechts ausweichen

vybočit: vybočit z kolony dopravaaus einer Kolonne nach rechts ausscheren

vypínač: otočit vypínačem dopravaden Schalter nach rechts drehen

živý: živá dopravareger Verkehr

ausrichten: výp. den Text linksbündig/rechtsbündig ausrichtenzarovnat text doleva/doprava

ausweichen: j-m nach rechts ausweichenvyhnout se doprava komu

Dichte: die Dichte des Verkehrshustota dopravy

links: von links nach rechtszleva doprava

rechts: nach rechts abbiegenodbočit doprava

rechtsherum: etw. rechtsherum drehentočit co, čím doprava

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

schwenken: den Wasserhahn nach rechts schwenkenotočit kohoutkem doprava

stocken: Der Verkehr stockte.Doprava vázla.

stoppen: Der Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.

umleiten: den Verkehr umleitenodklonit dopravu

Verkehr: Der Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.