Hlavní obsah

městský

Přídavné jméno

  1. (městu náležející ap.) Stadt-městské zastupitelstvodie Stadtvertretungměstská dopravader Stadtverkehrměstská čtvrťdas Stadtviertel
  2. (typický pro město) Stadt-, städtischměstský člověkder Stadtmenschměstský styl životadas Stadtleben

Vyskytuje se v

brána: městská bránadas Stadttor

dálnice: městská dálnicedie Stadtautobahn

okruh: městský okruhdie Ringstraße

pokladnice: městská pokladnicedie Stadtkasse

policie: městská policiedie Stadtpolizei

radnice: městská radnicedas Stadthaus

kanalizace: městská/domovní kanalizacedie Stadtentwässerung/Hausentwässerung

park: lázeňský/městský/zámecký parkder Kurpark/Stadtpark/Schlosspark

rada: městská/obecní radader Stadtrat/Gemeinderat

soudce: soudce městského/krajského soududer Richter des Stadtgerichts/Landesgerichts

zastupitelstvo: zvolit městské zastupitelstvodie Stadtvertretung wählen

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad

Kanalisation: die städtische Kanalisationměstská kanalizace