Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (vlastní osobě jednotlivce) persönlich, Personal-, Personen-osobní oprávnění/povolenípersönliche Berechtigung/Bewilligungosobní průkazder Personalausweis
  2. (soukromý) persönlichosobní údajepersönliche Datenosobní otázkaeine persönliche Frage
  3. (přidělený jedné osobě) persönlich, Leib-osobní stráždie Leibwache
  4. (personální) Personal-osobní oddělenídie Personalabteilung
  5. (určený pro lidi) Personen-osobní vlak/automobilder Personenzug/Personen(kraft)wagenosobní dopravadie Personenbeförderungosobní nádražíder Personenbahnhof
  6. (subjektivní, zaujatý) persönlichosobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe
  7. (účast, vliv ap.) persönlich

Vyskytuje se v

auto: osobní autoder Personen(kraft)wagen, der Pkw

data: osobní datadie Personaldaten/Personalangaben/Personalien

doklad: osobní dokladydie Ausweispapiere

dokument: osobní dokumentydie Ausweispapiere

doprava: osobní dopravader Personenverkehr, die Personenbeförderung

oddělení: osobní oddělenídie Personalabteilung

počítač: osobní počítačder Personalcomputer

vlak: osobní/nákladní vlakder Personenzug/Güterzug

vůz: osobní vůzder Personenwagen

anonymizace: anonymizace osobních údajůAnonymisierung von personenbezogenen Daten

byt: byt v osobním vlastnictvídie Eigentumswohnung

jmění: osobní jměnídas Privatvermögen

nedotknutelný: nedotknutelné osobní vlastnictvíunantastbares persönliches Eigentum

neosobní: neosobní chování ke komu/čemuunpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.

pohnutka: udělat co z osobních pohnuteketw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machen

prestiž: osobní/vědecká prestiždas persönliche/wissenschaftliche Prestige

rekord: osobní/světový/olympijský rekordpersönlicher Rekord/der Weltrekord/olympischer Rekord

vozidlo: osobní/nákladní vozidloder Personenkraftwagen/Lastkraftwagen

zájmeno: osobní zájmenodas Personalpronomen

Ding: persönliche Dingeosobní věci/záležitosti

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda