Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (vlastní osobě jednotlivce) persönlich, Personal-, Personen-osobní oprávnění/povolenípersönliche Berechtigung/Bewilligungosobní průkazder Personalausweis
  2. (soukromý) persönlichosobní údajepersönliche Datenosobní otázkaeine persönliche Frage
  3. (přidělený jedné osobě) persönlich, Leib-osobní stráždie Leibwache
  4. (personální) Personal-osobní oddělenídie Personalabteilung
  5. (určený pro lidi) Personen-osobní vlak/automobilder Personenzug/Personen(kraft)wagenosobní dopravadie Personenbeförderungosobní nádražíder Personenbahnhof
  6. (subjektivní, zaujatý) persönlichosobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe
  7. (účast, vliv ap.) persönlich

Vyskytuje se v

auto: der Personen(kraft)wagen, der Pkwosobní auto

data: die Personaldaten/Personalangaben/Personalienosobní data

doklad: die Ausweispapiereosobní doklady

dokument: die Ausweispapiereosobní dokumenty

doprava: der Personenverkehr, die Personenbeförderungosobní doprava

oddělení: die Personalabteilungosobní oddělení

počítač: der Personalcomputerosobní počítač

vlak: der Personenzug/Güterzugosobní/nákladní vlak

vůz: der Personenwagenosobní vůz

byt: die Eigentumswohnungbyt v osobním vlastnictví

jmění: das Privatvermögenosobní jmění

nedotknutelný: unantastbares persönliches Eigentumnedotknutelné osobní vlastnictví

neosobní: unpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.neosobní chování ke komu/čemu

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

prestiž: das persönliche/wissenschaftliche Prestigeosobní/vědecká prestiž

rekord: persönlicher Rekord/der Weltrekord/olympischer Rekordosobní/světový/olympijský rekord

vozidlo: der Personenkraftwagen/Lastkraftwagenosobní/nákladní vozidlo

zájmeno: das Personalpronomenosobní zájmeno

Ding: persönliche/öffentliche Dingeosobní/veřejné věci

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

osobní: der Personalausweisosobní průkaz