Hlavní obsah

vůz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (auto) der Wagenkoupit (si) ojetý vůz(sich) einen Gebrauchtwagen kaufenřídit vůzeinen Wagen fahrenosobní vůzder Personenwagenstěhovací vůzder Möbelwagenodtahový vůzder Abschleppwagen
  2. (vagon) der Wagen, der Waggonvůz první třídyein Wagen der ersten Klasselehátkový/jídelní vůzder Liegewagen/Speisewagen
  3. (povoz) der Wagen, das Fuhrwerk

Vyskytuje se v

kompaktní: der Kompaktwagenkompaktní vůz

kropicí: der Sprengwagen, der Spritzwagenkropicí vůz

lehátkový: der Liegewagenlehátkový vůz

lůžkový: der Schlafwagenlůžkový vůz

místenkový: der Platzkartenwagenmístenkový vůz

obrněný: der Panzerwagenobrněný vůz

obytný: das Wohnmobilobytný vůz

plachta: der Planwagenvůz s plachtou

pohotovostní: der Bereitschaftswagenpohotovostní vůz

popelářský: der Müllwagenpopelářský vůz

požárnický: das Feuerwehrfahrzeugpožárnický vůz

předváděcí: der Vorführwagenpředváděcí vůz

přívěsný: der Anhängewagenpřívěsný vůz

stěhovací: der Möbelwagenstěhovací vůz

terénní: der Geländewagenterénní vůz

vyklápěcí: der Kippwagenvyklápěcí vůz

železniční: der Bahnwagenželezniční vůz

kuřácký: der Raucher/das Raucherabteilkuřácký vůz

obrácený: Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.Na cestě byl obrácený vůz.

odpovídající: dem Wagenstand entsprechender Preiscena vozu odpovídající jeho stavu

označení: die Kennzeichnung der Wagenoznačení vozů

předek: das Vorderteil des Wagenspředek vozu

přistavit: Können Sie mit dem Wagen vorfahren?Můžete mi přistavit vůz?

stahovací: der Rolldachwagenvůz se stahovací střechou

zavézt: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

kolo: das fünfte Rad am Wagen seinpřen. být páté kolo u vozu

absteigen: vom Wagen absteigenvystoupit z vozu

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

anhängen: einen Schlafwagen an den Zug anhängenpřipojit lůžkový vůz k vlaku

aufladen: den Wagen voll aufladenplně naložit vůz

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

federn: einen Wagen gut federndobře vypérovat vůz

handeln: Ich handele mit Gebrauchtwagen.Obchoduji s ojetými vozy.

kuppeln: einen Speisewagen an einen Zug kuppelnzapojit k vlaku jídelní vůz

rumpeln: Der Wagen rumpelt durch die Stadt.Vůz se kodrcá městem.

überladen: einen Wagen/ein Schiff überladenpřetížit vůz/loď

überschlagen: Der Wagen überschlug sich zweimal.Vůz se dvakrát převrátil.

vůz: der Personenwagenosobní vůz

erst(er,e,es): den ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů

tah: der Pinselstrichtah štětcem

prozřetelný: eine vorsorgliche Tatprozřetelný tah