Hlavní obsah

plachta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (k přikrývání ap.) die Plane, die Blachevůz s plachtouder Planwagenstanová plachtadie Zeltplane
  2. (lodní) das Segel
  3. expr.(věc o velké ploše) die Plane, die Blache, die Blahe

Vyskytuje se v

napnout: die Segel setzennapnout plachty

svinout: die Segel bergensvinout plachty

bauschen: Die Segeln bauschten sich.Plachty se vzdouvaly.

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

schwellen: Der Sturm schwellt die Segel.Bouře nadouvá plachty.

Segel: (die) Segel setzennapnout plachty

plachta: der Planwagenvůz s plachtou