Hlavní obsah

Segel

Das, podstatné jméno~s, ~

  • plachta(die) Segel setzennapnout plachty

Vyskytuje se v

Wind: brát komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

bauschen: Plachty se vzdouvaly.Die Segeln bauschten sich.

kehren: Plachta se obrací po větru.Das Segel kehrt sich nach dem Wind.

schwellen: Bouře nadouvá plachty.Der Sturm schwellt die Segel.

napnout: napnout plachtydie Segel setzen

svinout: svinout plachtydie Segel bergen

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

Segel: napnout plachty(die) Segel setzen