Hlavní obsah

plachta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (k přikrývání ap.) die Plane, die Blachevůz s plachtouder Planwagenstanová plachtadie Zeltplane
  2. (lodní) das Segel
  3. expr.(věc o velké ploše) die Plane, die Blache, die Blahe

Vyskytuje se v

napnout: napnout plachtydie Segel setzen

svinout: svinout plachtydie Segel bergen

bauschen: Plachty se vzdouvaly.Die Segeln bauschten sich.

kehren: Plachta se obrací po větru.Das Segel kehrt sich nach dem Wind.

schwellen: Bouře nadouvá plachty.Der Sturm schwellt die Segel.

Segel: napnout plachty(die) Segel setzen

plachta: vůz s plachtouder Planwagen