Hlavní obsah

handeln

Sloveso

  1. obchodovat se starožitnostmi ap.Ich handele mit Gebrauchtwagen.Obchoduji s ojetými vozy.
  2. prodávat, obchodovat na burze ap.užívá se většinou v pasivuIm Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.
  3. smlouvat o ceně ap.Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.
  4. jednat, počínat si uvážlivě ap.
  5. über etw. Akk, von etw. jednat, pojednávat o čem o válce ap.Das Buch handelt von der Entdeckung Amerikas.Kniha pojednává o objevení Ameriky.
  6. sich handeln um j-n/etw. jednat se, jít o koho/coBei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

Vyskytuje se v

asozial: jednat asociálněasozial handeln

impulsiv: jednat vždy impulzivněimmer impulsiv handeln

redlich: jednat vždy čestněimmer redlich handeln

Zwang: jednat pod vnitřním tlakemunter einem inneren Zwang handeln

Affekt: jednat v afektuim Affekt handeln

fair: s kým jednat fér(ově)mit j-m fair handeln

herzlos: jednat bezcitněherzlos handeln

Mitleid: jednat ze soucituaus Mitleid handeln

ungesetzlich: jednat nezákonněungesetzlich handeln

unüberlegt: jednat nerozvážněunüberlegt handeln

voreilig: ukvapeně jednatvoreilig handeln

vorschnell: ukvapeně jednatvorschnell handeln

wider: jednat proti předpisůmwider die Vorschriften handeln

zielbewusst: cílevědomě jednatzielbewusst handeln

zielstrebig: jednat/počínat si cílevědomězielstrebig handeln/vorgehen

bezhlavý: bezhlavé jednáníkopfloses Handeln

čestně: čestně jednatehrlich handeln

disciplinovaně: jednat disciplinovanědiszipliniert handeln

fér: jednat férfair handeln

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

nerozumně: jednat nerozumněunvernünftig handeln

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

opatrný: opatrné jednáníumsichtiges Handeln

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

promyšleně: jednat promyšleněüberlegt handeln

pružný: být pružný v jednáníanpassungsfähig beim Handeln sein

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

racionálně: jednat racionálněrational handeln

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

osoba: jednat za svou osobufür seine Person handeln

handeln: Obchoduji s ojetými vozy.Ich handele mit Gebrauchtwagen.