Hlavní obsah

verkaufen

Vyskytuje se v

dumm: j-n für dumm verkaufendělat si blázny, dělat blázna z koho

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

meterweise: den Stoff meterweise verkaufenprodávat látku na metry

mitsamt: die Wohnung mitsamt den Möbeln verkaufenprodat byt včetně zařízení

um: um 200 Euro verkaufenprodat za 200 eur

Wert: etw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou

feudal: feudales Land verkaufenprodávat feudální půdu

Schaden: mit Schaden verkaufenprodávat se ztrátou

pod, pode: prodávat co pod cenouetw. unter (dem) Preis verkaufen

podomní: podomní prodejVerkauf an der Tür

prodej: být na prodejzum Verkauf sein

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen

jarmark: prodávat co na jarmarkuetw. auf dem Jahrmarkt verkaufen

kompletní: prodat kompletní sbírku obrazůeine komplette Bildersammlung verkaufen

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

nenošený: Prodám nenošenou zimní bundu.Verkaufe Winterjacke, ungetragen.

oprávněný: oprávněný k prodejiberechtigt zum Verkauf

otroctví: prodat koho do otroctvíj-n in die Sklaverei verkaufen

prodat: prodat co levně/drahoetw. billig/teuer verkaufen

prodat: prodat co pod cenouetw. unter dem Wert verkaufen

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

váha: prodávat co na váhuetw. nach Gewicht verkaufen

cena: prodat co pod cenouetw. unter dem Preis verkaufen