Hlavní obsah

handeln

Sloveso

  1. obchodovat se starožitnostmi ap.Ich handele mit Gebrauchtwagen.Obchoduji s ojetými vozy.
  2. prodávat, obchodovat na burze ap.užívá se většinou v pasivuIm Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.
  3. smlouvat o ceně ap.Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.
  4. jednat, počínat si uvážlivě ap.
  5. über etw. Akk, von etw. jednat, pojednávat o čem o válce ap.Das Buch handelt von der Entdeckung Amerikas.Kniha pojednává o objevení Ameriky.
  6. sich handeln um j-n/etw. jednat se, jít o koho/coBei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

Vyskytuje se v

asozial: asozial handelnjednat asociálně

impulsiv: immer impulsiv handelnjednat vždy impulzivně

redlich: immer redlich handelnjednat vždy čestně

Zwang: unter einem inneren Zwang handelnjednat pod vnitřním tlakem

Affekt: im Affekt handelnjednat v afektu

fair: mit j-m fair handelns kým jednat fér(ově)

herzlos: herzlos handelnjednat bezcitně

Mitleid: aus Mitleid handelnjednat ze soucitu

ungesetzlich: ungesetzlich handelnjednat nezákonně

unüberlegt: unüberlegt handelnjednat nerozvážně

voreilig: voreilig handelnukvapeně jednat

vorschnell: vorschnell handelnukvapeně jednat

wider: wider die Vorschriften handelnjednat proti předpisům

zielbewusst: zielbewusst handelncílevědomě jednat

zielstrebig: zielstrebig handeln/vorgehenjednat/počínat si cílevědomě

bezhlavý: kopfloses Handelnbezhlavé jednání

čestně: ehrlich handelnčestně jednat

disciplinovaně: diszipliniert handelnjednat disciplinovaně

fér: fair handelnjednat fér

jednat: nach seinem Gewissen handelnjednat podle svého svědomí

jednat se: Worum handelt es sich?O co se jedná?

nerozumně: unvernünftig handelnjednat nerozumně

nesoulad: ein Missverhältnis zwischen Denken und Handelnnesoulad mezi myšlením a jednáním

opatrný: umsichtiges Handelnopatrné jednání

otevřeně: offen handeln/sprechenjednat/mluvit otevřeně

promyšleně: überlegt handelnjednat promyšleně

pružný: anpassungsfähig beim Handeln seinbýt pružný v jednání

přesvědčení: gegen seine Überzeugung handelnjednat proti vlastnímu přesvědčení

přímo: immer aufrichtig handelnjednat vždy přímo

racionálně: rational handelnjednat racionálně

smlouvat: Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).Rád na tržišti smlouvá.

veřejný: im öffentlichen Interesse handelnjednat ve veřejném zájmu

osoba: für seine Person handelnjednat za svou osobu

handeln: Ich handele mit Gebrauchtwagen.Obchoduji s ojetými vozy.