Hlavní obsah

handeln

Sloveso

  1. obchodovat se starožitnostmi ap.Ich handele mit Gebrauchtwagen.Obchoduji s ojetými vozy.
  2. prodávat, obchodovat na burze ap.užívá se většinou v pasivuIm Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.
  3. smlouvat o ceně ap.Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.
  4. jednat, počínat si uvážlivě ap.
  5. über etw. Akk, von etw. jednat, pojednávat o čem o válce ap.Das Buch handelt von der Entdeckung Amerikas.Kniha pojednává o objevení Ameriky.
  6. sich handeln um j-n/etw. jednat se, jít o koho/coBei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

Vyskytuje se v

asozial: asozial handelnjednat asociálně

impulsiv: immer impulsiv handelnjednat vždy impulzivně

redlich: immer redlich handelnjednat vždy čestně

Zwang: unter einem inneren Zwang handelnjednat pod vnitřním tlakem

Affekt: im Affekt handelnjednat v afektu

fair: mit j-m fair handelns kým jednat fér(ově)

herzlos: herzlos handelnjednat bezcitně

Mitleid: aus Mitleid handelnjednat ze soucitu

ungesetzlich: ungesetzlich handelnjednat nezákonně

unüberlegt: unüberlegt handelnjednat nerozvážně

voreilig: voreilig handelnukvapeně jednat

vorschnell: vorschnell handelnukvapeně jednat

wider: wider die Vorschriften handelnjednat proti předpisům

zielbewusst: zielbewusst handelncílevědomě jednat

zielstrebig: zielstrebig handeln/vorgehenjednat/počínat si cílevědomě

bezhlavý: bezhlavé jednáníkopfloses Handeln

čestně: čestně jednatehrlich handeln

disciplinovaně: jednat disciplinovanědiszipliniert handeln

fér: jednat férfair handeln

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jednat: jednat v čí prospěchzu Gunsten von j-m handeln

jednat: jednat jménem kohoin j-s Namen handeln

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

nerozumně: jednat nerozumněunvernünftig handeln

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

opatrný: opatrné jednáníumsichtiges Handeln

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

promyšleně: jednat promyšleněüberlegt handeln

pružný: být pružný v jednáníanpassungsfähig beim Handeln sein

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

racionálně: jednat racionálněrational handeln

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

osoba: jednat za svou osobufür seine Person handeln