Hlavní obsah

Zwang

Vyskytuje se v

zwängen: sich zwängenprotlačit se, protáhnout se dírou v plotě ap.

zwingen: sich zwingen(do)nutit se, přinutit se k úsměvu ap.

Disposition: Wir sind gezwungen, unsere Dispositionen zu ändern.Jsme nuceni změnit své plány.

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

nucený: být nucený dělat cogezwungen sein etw. zu machen

přinutit: přinutit psa k poslušnostiden Hund zum Gehorsam zwingen

koleno: expr. srazit koho na kolenaj-n in die Knie zwingen