Hlavní obsah

Zwang

Vyskytuje se v

zwängen: sich zwängenprotlačit se, protáhnout se dírou v plotě ap.

zwingen: sich zwingen(do)nutit se, přinutit se k úsměvu ap.

Disposition: Wir sind gezwungen, unsere Dispositionen zu ändern.Jsme nuceni změnit své plány.

hnát: j-n zur Arbeit zwingenhnát koho do práce

nucený: gezwungen sein etw. zu machenbýt nucený dělat co

přinutit: den Hund zum Gehorsam zwingenpřinutit psa k poslušnosti

koleno: j-n in die Knie zwingenexpr. srazit koho na kolena

Zwang: Zwang auf j-n ausübenvyvíjet na koho nátlak