Hlavní obsah

Druck

Der, podstatné jméno~(e)s, ~ü-e/~e/~s

  1. fyz.tlak sílaunter Druck stehenbýt pod tlakem
  2. stisk(nutí) páky ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e/~s

  1. tisk procesetw. in (den) Druck gebendát co do tisku
  2. tisk, tiskovina noviny, časopisy ap.
  3. tisk černobílý, barevný ap.

Vyskytuje se v

Buch: ein Buch drucken lassennechat vytisknout knihu

Druck: etw. in (den) Druck gebendát co do tisku

zalehlý: Druck auf den Ohren, der Ohrendruckzalehlé uši

barometrický: barometrischer Druckbarometrický tlak

parte: eine Todesanzeige drucken lassennechat vytisknout parte

stálý: unter ständigem Druckpod stálým tlakem

tlak: unter Druck arbeitenpracovat pod tlakem

tučný: etw. fett druckentisknout tučným písmem co

vytisknout: Druck mir die Seite zweimal aus.Vytiskni mi tu stránku dvakrát.