Hlavní obsah

drucken

Vyskytuje se v

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

drücken: sich drückenvor etw. Dat, von etw. vyhnout se čemu odpovědnosti, vyvléci se z čeho z povinnosti ap.

drücken: j-m/für j-n den Daumen drückendržet komu palce

drücken: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

drücken: auf die Tränendrüse drückenhrát na city

Klinke: j-m die Klinke in die Hand drückenukázat komu na dveře, vyhodit koho

Schuh: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

Tube: auf die Tube drückenšlápnout na to, přidat plyn

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

Buch: ein Buch drucken lassennechat vytisknout knihu

Druck: unter Druck stehenbýt pod tlakem

Druck: etw. in (den) Druck gebendát co do tisku

drücken: j-m die Hand drückenstisknout komu ruku

drücken: den Saft aus der Zitrone drückenvymačkat šťávu z citronu

drücken: das Siegel auf den Brief drückenotisknout na dopis pečeť

drücken: Sie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.

drücken: Die Speise drückt mich im Magen.Jídlo mě tlačí v žaludku.

herzhaft: j-m die Hand herzhaft drückenkomu stisknout srdečně ruku

atmosférický: fyz. atmosférický tlakatmosphärischer druck

zalehlý: zalehlé ušiDruck auf den Ohren, der Ohrendruck

barometrický: barometrický tlakbarometrischer Druck

klávesa: stisknout klávesudie Taste drücken

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

otlačit (si): Otlačil jsem si palec.Ich habe mir den Daumen wund gedrückt.

parte: nechat vytisknout parteeine Todesanzeige drucken lassen

prsa: přitisknout (si) koho/co na prsaj-n/etw. an die Brust drücken

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přitisknout: přitisknout koho k soběj-n an sich drücken

přitisknout se: Přitiskli se k sobě.Sie drückten sich aneinander.

přitlačit: přitlačit na zvonekdie Klingel drücken

přitlačit: přitlačit protivníka k zemiden Gegner an den Boden drücken

přitlačit se: přitlačit se ke stěněsich an die Wand drücken

stálý: pod stálým tlakemunter ständigem Druck

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

stlačit: stlačit klávesueine Taste drücken

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

tlak: vyvíjet tlak na kohoauf j-n Druck ausüben

tučný: tisknout tučným písmem coetw. fett drucken

vmáčknout: vmáčknout vnukovi do ruky stokorunudem Enkel den Hunderter in die Hand drücken

vtisknout: vtisknout komu bankovku do dlaněj-m eine Banknote in die Hand drücken

vtisknout: Vtiskl jí polibek na čelo.Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.

vytisknout: Vytiskni mi tu stránku dvakrát.Druck mir die Seite zweimal aus.

zatlačit: zatlačit na zvonek(auf) eine Klingel drücken

zmáčknout: zmáčknout klikudie Klinke drücken

zmáčknout: zmáčknout spoušťauf den Auslöser drücken

zvonek: zazvonit na zvonek u dveříauf die Türklingel drücken

zatlačit: zatlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken

zeď: tlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken