Hlavní obsah

ausdrucken

Vyskytuje se v

ausdrücken: sich ausdrückenvyjádřit se, vyslovit se nejasně ap.

undeutlich: sich undeutlich ausdrückenneurčitě se vyjádřit

Bedauern: (sein) Bedauern über etw. ausdrückenvyjádřit (své) politování nad čím

bestimmt: Er muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.

Dank: j-m seinen Dank ausdrückenvyjádřit komu svůj dík

Prozent: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit v procentech co

chudě: sich dürftig ausdrückenchudě se vyjadřovat

jasně: sich deutlich ausdrückenjasně se vyjádřit

politování: sein Bedauern über j-n/etw. ausdrückenvyjádřit politování nad kým/čím

projevit: j-m sein Beileid ausdrückenprojevit komu soustrast

prostě: sich einfach ausdrückenvyjadřovat se prostě

případně: sich treffend ausdrückenpřípadně se vyjádřit