Hlavní obsah

dank

Předložka; s Gen/Dat

  • díky náhodě ap.dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůlidank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

Der, podstatné jméno~(e)s

  • für etw. dík, vděk za coj-m seinen Dank ausdrückenvyjádřit komu svůj dík

Vyskytuje se v

Gott: Gott sei Dank!Díky bohu!, Bohudík(y)!, Zaplať pánbůh!

nichts: Nichts zu danken.Není zač.

innig: j-m innigen Dank sagenvyslovit komu vřelé díky

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

tausend: Tausend Dank!Tisíceré díky!

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

abstatten: j-m seinen Dank abstattenpoděkovat komu

bedienen: Danke, ich hab' mich schon bedient!Díky, už jsem se obsloužil!

Dank: j-m seinen Dank ausdrückenvyjádřit komu svůj dík

danken: im Voraus dankenděkovat předem

Entgegenkommen: Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.Děkuji Vám za Vaši laskavost.

ganz: Danke, es geht mir ganz gut.Děkuji, daří se mi docela dobře.

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

Ihnen: Wir danken Ihnen!Děkujeme vám!

löblich: Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.

viel: Vielen Dank!Děkuji mnohokrát!

vielmals: Ich danke Ihnen vielmals!Mnohokrát vám děkuji!

bůh: Gott sei Dank!, Vergelts Gott!Zaplať Pán Bůh!

děkovat: Vielen Dank.Děkuji moc(krát).

dík: vielen Dankdíky moc

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji

díky: dank einem Zufall/eines Zufallsdíky náhodě

kvitovat: mit Dank quittierenkvitovat s povděkem

mnohý: vielen Dankmnohé díky

mockrát: Danke vielmals., Vielen Dank.Mockrát děkuji.

nastokrát: vielmals dankenděkovat nastokrát

odmítnout: j-s Dank ablehnenodmítnout čí díky

ochota: Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.Děkuji Vám za ochotu.

optání: Danke für die Nachfrage.Děkuji za optání.

vděk: (seinen) Dank abstattenvyjádřit (svůj) vděk

vzdát: j-m Dank abstattenvzdát komu díky

srdečný: Herzlichen Dank!Srdečné díky!

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli